Zvládanie stresu

Obsahové zameranie vzdelávania:

  • Stres a jeho zdroje

  • Typy a rozmery stresu

  • Extrémne formy stresu

  • Prejavy a dôsledky stresu

  • Reakcie organizmu na stres

  • Stres a pracovný výkon

  • Ako zvládať stres – zníženie stresu a zvýšenie obrany

  • Možnosti ako bojovať so stresom

  • Mentálne zdravie

  • Relaxačné metódy

 

Máte otázku?