Vyjednávanie

Obsahové zameranie vzdelávania:

  • Vyjednávanie – základné charakteristiky

  • Hlavné ciele vo vyjednávaní

  • Zásady vyjednávania

  • Ako vyjednávať – stratégie vo vyjednávaní

  • Najčastejšie chyby vo vyjednávaní

  • Typológia partnerov pri vyjednávaní

Máte otázku?