Verbálna komunikácia

Obsahové zameranie vzdelávania:

 • Charakteristika verbálnej komunikácie a jej význam

 • Formy komunikácie

 • Agresívne a dominantné správanie v komunikácii

 • Submisívne a pasívne správanie v komunikácii

 • Asertívne správanie v komunikácii

 • Komunikácia s pozitívne a negatívne nastaveným partnerom

 • Základné chyby a bariéry vo verbálnej komunikácii

 • Komunikačné techniky – kladenie otázok, počúvanie, presviedčanie, argumentácia

 • Riešenie konfliktov

 • Spätná väzba a sebareflexia

 • Zvládanie deštruktívnej spätnej väzby

 • Sebaposudzovanie a analýza silných a slabých stránok vo verbálnej komunikácii

 • Sebaprezentácia a vystupovanie

 • Komunikácia ako súčasť podnikovej kultúry

 

Máte otázku?