Tímová práca

Obsahové zameranie vzdelávania:

 • Tím a jeho základné atribúty

 • Tímová spolupráca

 • Pravidlá správania sa a konania v tíme

 • Plánovanie tímovej práce

 • Efektívna kontrola tímovej práce

 • Tímové roly

 • Dynamika vývoja tímu

 • Konflikt, konfliktné situácie a ohrozenia v tíme

 • Konštruktívne riešenie problémov v tíme

 • Motivácia tímu

 • Spätná väzba v tíme

 

Máte otázku?