Time management

Obsahové zameranie vzdelávania:

  • Skrytý potenciál time managementu

  • Ciele a priority, rozdiel medzi dôležitým a naliehavým

  • Zásady plánovania, delegovanie a spolupráca

  • Výkonnostná krivka a biorytmus človeka

  • Analýza zlodejov času

  • Časový stres – príčiny jeho vzniku

  • Zvládanie najčastejších „vyrušení“ v práci

  • Stanovenie priorít

  • Tri generácie time managementu – ich výhody a nevýhody

  • Charakteristika SMART cieľov

 

Máte otázku?