Syndróm vyhorenia

Obsahové zameranie vzdelávania:

  • Syndróm vyhorenia a jeho definovanie

  • Základné príznaky syndrómu vyhorenia

  • Individuálny stresový profil

  • Fázy syndrómu vyhorenia a ich charakteristiky

  • Symptóny syndrómu vyhorenia

  • Dopad syndrómu vyhorenia na osobu a jej sociálne okolie a vzťahy

  • Prevencie syndrómu vyhorenia

  • Relaxačné techniky

  • Základy psychohygieny

  • Metódy na odbúravanie stresu

 

Máte otázku?