Supervízor

V pomáhajúcich profesiách pracujem od roku 2002. Poznám prácu detských domovov, domovov sociálnych služieb, občianskych združení, ktoré sa venujú práci s ľuďmi v ťažkých sociálnych situáciách.

Viem aká náročná a vyčerpávajúca je táto práca, poznám podmienky, v akých pomáhajúci profesionáli pracujú. Sám som zažil syndróm vyhorenia a jednou z príčin bolo aj to, že v tej dobe nebol nikto „zvonku“, s ktorým by som mohol zdieľať pracovnú záťaž.

Toto všetko ma priviedlo k myšlienke stať sa supervízorom a poskytovať pomáhajúcim profesionálom priestor na to aby vo svojej práci stále videli zmysel. Tejto činnosti sa venujem od roku 2012.

Som certifikovaný supervízor a nájsť ma môžete aj v Zozname supervízorov MPSVaR.

Teším sa na spoluprácu.