Referencie

„Mgr. Roman Mojš pôsobí ako supervízor v našom zariadení od januára 2016, má potrebné vedomosti a schopnosti na vykonávanie supervízie. Aj za krátky čas zaznamenávame pozitívne ohlasy od zamestnancov DSS na jeho supervízie. Je kreatívny, cieľavedomý, dôsledný a zodpovedný. Pozitívne hodnotíme aj jeho schopnosť viesť ľudí, vytvárať prostredie podporujúce vznik nových nápadov, komunikáciu s ľuďmi a aj organizačné schopnosti. Supervízor je otvorený zmenám a vie pružne reagovať na naše požiadavky a potreby.“                        (Mgr. Mária Gibaľová, riaditeľka Domov sociálnych služieb Detva)

„S Romanom Mojšom ako supervízorom spolupracujeme od roku 2014. Roman zabezpečuje v Centre dobrovoľníctva pravidelné supervízie pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v našich dlhodobých programoch, skupinové supervízne stretnutia pre koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníckych programov a pre náš interný tím Centra. Na supervízne stretnutia máme zo strany supervidovaných pozitívne odozvy. Páči sa im jeho neformálny štýl, ale tiež nadhľad a prehľad v rôznych oblastiach a pozitívne naladenie. Pred osoby v pozícii dobrovoľníkov aj koordinátorov je motivujúci a podporný.“ (doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová PhD., riaditeľka Centra dobrovoľníctva Banská Bystrica)

„Na Mgr. Mojšovi si vážime jeho profesionalitu a vysokú odbornosť. Dokáže nielen počúvať ušami, ale hlavne srdcom, a to si na ňom veľmi ceníme. Supervízia prebieha v príjemnej atmosfére, nikto z nás  sa necíti pod tlakom, zo supervízie odchádzame vyrovnané a spokojné a tešíme sa na nové stretnutia.“ (PhDr. Jana Dupáková, riaditeľka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium Banská Bystrica)

"Myslim si, ze supervizia s kvalitnym supervizorom by nemala chybat nikomu v "pomáhajucej profesii". Romana považujem za kvalifikovaného supervízora, s profesionálnym a priateľským pristupom zároveň.                     Profesionálny, čo sa týka odbornej pripravy, dochvíľnosti, vedenia dokumentacie, spracovánia podkladov.
Priateľský vo vzťahoch s ľuďmi, získaní si dôvery, vytvorení atmosféry v skupine, zdielani, vedeni, podpore.
Supervízia mi pomohla zodpovedať si na nevyjasnené otázky, utriediť si priority, nastaviť time managment,
ale aj ako delegovať úlohy, zadefinovať ciele, rozkrokovať plány.
Romana ako supervízora určite odporúčam či už na individuálnu alebo skupinovú supervíziu. Je proste super;)."
(Mgr. Jana Pondušová, riaditeľka DSS Adamovské Kochanovce)

 

 

 

Máte otázku?