Pred začiatkom supervízie

  •  je potrebné prediskutovať  a zadefinovať formu spolupráce s konkrétnou inštitúciou
  • sa so štatutárnym zástupcom organizácie rozprávame o očakávaniach, o fungovaní inštitúcie, o počte supervízií a supervidovaných, o tom, ako často sa budú supervízie realizovať, o cenách za výkon supervízie a podobne
  • štatutárovi inštitúcie predstavím dokumenty, ktoré súvisia s výkonom supervízie, aby mal dokonalý prehľad o tom, čo a ako sa bude diať
  • v prípade dohodnutia spolupráce uzatvárame Zmluvu o výkone supervízie
  • dohodujeme prvé termíny supervíznych stretnutí

 

Máte otázku?