Skúsenosti a prax

Práca s ľuďmi je sprievodným znakom mojej pracovnej kariéry. Skúsenosti, zručnosti či nové poznatky som  získaval v priamom kontakte s ľuďmi v rôznych životných situáciách. Venoval som sa práci s osobami so zmenenou pracovnou schopnosťou. Neskôr som niekoľko rokov pracoval v neštátnom detskom domove. V práci s deťmi som pokračoval aj v Pedagogicko - psychologickej poradni. Tieto roky praxe ma naučili vnímať rôzne názory, postoje, zvládať niekedy veľmi ťažké situácie.  Zároveň položili základy mojho ďalšieho profesného rozvoja.

Od roku 2007 sa profesionálne venujem lektorskej činnosti. Realizoval som množstvo tréningových a školiacich aktivít v témach súvisiacich s osobnostným a profesionálnym rozvojom. S účastníkmi tréningov interaktívnym spôsobom "odhaľujeme" zákulisia komunikácie, asertivity, riešenia konfliktov, zvládania stresu atď. Práca s ľuďmi ma napĺňa, rád vediem tréning určený pre nácvik mäkkých zručností. Teším sa na ďalšie nové školenie, ktoré budem viesť.

V roku 2012 som sa stal spoluzakladateľom Asociácie lektorov a kariérnych poradcov - prvej a jedinej stavovskej organizácie, ktorá sa svojou činnosťou pozdvihuje status lektorov v našej spoločnosti.

Ďalšie informácie o mojom vzdelaní, praxi a pôsobení nájdete v životopise  , prehľade získaných osvedčení a certifikátov a v sekcii Prečo si vybrať mňa?

 

Spoluzakladateľ Asociácie lektorov a karirérnych poradcov