Riešenie konfliktov

Obsahové zameranie vzdelávania:

  • Príčiny a zdroje konfliktov

  • Dynamika konfliktu

  • Zvládanie akútneho konfliktu

  • Ako predchádzať konfliktným situáciám

  • Možnosti asertívneho správania v konfliktných situáciách

  

Máte otázku?