Prezentácia

Obsahové zameranie vzdelávania:

  • Na čo nezabudnúť pri príprave prejavu

  • Štruktúra prejavu

  • Prezentačná technika

  • Prejav a podporné materiály

  • Využitie názorných pomôcok

  • Ako reagovať na spätnú väzbu a otázky publika

  • Komunikácia pri prejave

 

Máte otázku?