Asertívne správanie

Obsahové zameranie vzdelávania:

 • Asertivita – charakteristika asertívneho správania

 • Rozdiel medzi agresivitou, pasivitou, manipuláciou a asertivitou

 • Asertívne práva

 • Asertívne desatoro

 • Asertívne techniky

 • Zvládanie kritiky a hnevu

 • Aktívne počúvanie

 • Ako povedať „nie“

 • Ako požiadať o láskavosť

 • Asertívne sebapresadenie sa

 • Asertivita a empatia   

 

Máte otázku?