Moja ponuka

Rozvoj mäkkých zručností je beh na dlhé trate. V rôznych životných a pracovných situáciách sme  konfrontovaní s novými podnetmi, na ktoré by sme mali vedieť primerane reagovať. Tréning mäkkých zručností a ich rozvoj posilňuje vnútorný potenciál každého človeka. Zároveň vytvára predpokady pre jeho úspešnú pracovnú sebarealizáciu. Rozvíjanie týchto zručností považujem za minimálne tak dôležité ako ovládanie tvrdých zručností.
Na kurzoch/tréningoch sa najčastejšie venujem nasledovným témam:

Máte otázku?