Lektor

Lektorskej činnosti sa venujem od roku 2007. Pracujem pre vzdelávacie spoločnosti, firmy, neziskové organizácie a ďalšie organizácie.  

Ako lektor vediem tréningy, kurzy a školenia v oblasti rozvoja mäkkých zručností (soft skills). Pri mojej práci vychádzam z osobného poznania, že vedomý rozvoj mäkkých zručností poskytuje veľký potenciál  pre profesionálny rast v rôznych pracovných pozíciách. Zároveň poskytuje možnosti aj pre zvýšenie kvality osobného života.

Počas mojich tréningov, kurzov a školení vytváram všetky podmienky preto, aby účastníci objavili a rozvinuli osobný potenciál a nové možnosti v oblasti rozvoja mäkkých zručností.

mojej ponuke lektorských služieb nájdete prehľad zručností, ktorým sa venujem pri práci s účastníkmi  tréningov, kurzov a školení.

 

 spoluzakladateľ Asociácie lektorov a kariérnych poradcov