Empatia

Obsahové zameranie vzdelávania:

  • Empatia – schopnosť vcítiť sa do pocitov, spôsobu myslenia a postojov iného človeka

  • Empatia ako cesta k zlepšeniu vzťahov

  • Aktívne počúvanie

  • Konštruktívna, deštruktívna kritika – ako na ne reagovať

  • Antipatia, apatia, sympatia a sentimentalita

  • Empatia ako manažérska vlastnosť

  • Empatia a emocionálna inteligencia

  • Empatia a konfliktné situácie

 

Máte otázku?