Argumentácia

Obsahové zameranie vzdelávania:

  • Argumentácia ako forma komunikácie

  • Etapy argumentácie

  • Typy argumentácií

  • Nekorektné argumenty

  • Technika kladenia otázok

  • Zvládanie námietok

  • Základné komunikačné chyby pri argumentácii

 

Máte otázku?